'అలనాటి' మధురాలు

సేకరణ: వంగూరి చిట్టెన్ రాజు |  శ్రీనివాస్ పెండ్యాల

sahityam@madhuravani.com 

adannamaata.png

సంపుటి  5   సంచిక  2

Website Designed &  Maintained by  Srinivas Pendyala                       www.facebook.com/madhuravanimagazine

అమృతగంగ

" కథాలహరి " ప్రథమ ముద్రణ నవంబరు 1958

రచయిత: పాలంకి వెంకటరామచంద్ర మూర్తి