క్రింది పేజీలు

ప్రస్తుత తాజా సంచికలో

లభ్యమవుతాయి

సంక్రాంతి సంచిక 2016​

'అలనాటి' మధురాలు

స్వర్గీయ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు (శ్రీశ్రీ)

క్షణంలో సగం

ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక 1949 ఏప్రియల్ ఉగాది సంచికలో ప్రచురించబడింది.

ఒక సాయంత్రం (వాడి పేరు చెప్పను) కనబడ్డాడు. 

"బయల్దేరు" అన్నాడు. ఎక్కడకని అడిగి లాభంలేదు వాడితో. హఠాత్తుగా అలాగే ఎన్నోసార్లు కనబడి ఏవో ప్రతిపాదనలు చేస్తూ వుంటాడు. నేను మారుమాట లేకుండా వాటిని శిరసావహిస్తూ ఉంటాను. "అనుభవం జ్ఞానానికి జనకుడు" అంటే నేను నమ్మను. అలాగే "అవసరం సృష్టికి జనని" అనే సుభాషితంలోకూడా నాకు నమ్మకంలేదు.

స్వర్గీయ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

అంధ భిక్షువు

అతడు, రైలులో నేఁ బోయినప్పుడెల్ల
నెక్కడో ఒక్కచోటఁ దా నెక్కు- వాని
నతనికూతురు నడిపించు చనుసరించు;
అతడు దాశరథీశతకాంతరస్థ
మైన యా పద్యమె పఠించు ననవరతము;

అతని యాగొంతు కట్లనే - అతడు పూర్వ
జన్మమందు నే నూతిలోననో చచ్చిపోవు

Please keep your facebook logged in another browser tab or new browser window to post a comment in madhuravani.com website. 

Website Designed

 &  Maintained

by

 Srinivas Pendyala 

Feedback

sahityam@madhuravani.com

 

©  2021 madhuravani.com

మధురవాణి కొత్త సంచిక విడుదల వివరాలు ఉచితంగా సకాలంలో అందుకోవాలంటే మీ పేరు, ఇ-మెయిల్ చిరునామా sahityam@madhuravani.com  కి పంపించండి.

మీ వివరాలు ఎవరితోనూ పంచుకొనబడవు.​

Website Designed

 &  Maintained

 by

Srinivas Pendyala