సంపుటి 1 సంచిక 1

Website Designed &  Maintained by  Srinivas Pendyala                       www.facebook.com/madhuravanimagazine

'సినీ' మధురాలు

చంద్రబోస్ తో ముఖాముఖి

ప్రశ్న: ఒక కవికీ, సినీ కవి కి తేడా ఎక్కడుంటుంది?! ఒక 'మంచి' సినీ కవిగా మారేందుకు కావలసిన సులక్షణాలేంటి?

ప్రశ్న:  మిమ్మల్ని సహజకవి ఎందుకంటారు?

ప్రశ్న: మాటల రచయిత, పాటల రచయిత ఇద్దరూ చేసేది పదవిన్యాసమే అయినప్పుడు ఒక పాటల రచయిత మాటల రచయితగా ఎందుకు  కొత్త అవతారమెత్తట్లేదంటారు? చంద్రబోసు గారిని ఒక మాటల రచయితగా  చూసే  అవకాశం ఉందంటారా?

 

ఓలేటి శ్రీనివాసభాను

ఆ గళం ...అచ్చమైన నుడి కారం

పాడటం ఓ కళ! అందులోనూ నేపథ్య గానం ప్రత్యేకమైన కళ!
తెర మీది దృశ్యం, తెర వెనక గాత్రం - పాలూ తేనెల్లా కలిసిపోవాలి.
వాటిని విడదీయలేని అనుభూతి ఆవిష్కృతం కావాలి.
ఇంపుగా ఉండాలి. సొంపులు తిరిగి సోయగాలు పోవాలి.
ఇవన్నీ ఒకెత్తు. స్పష్టత, స్వచ్ఛత గొంతులో గుడి కట్టాలి.

Website Designed

 &  Maintained

by

 Srinivas Pendyala 

Feedback

sahityam@madhuravani.com

 

©  2016 madhuravani.com

మధురవాణి కొత్త సంచిక విడుదల వివరాలు ఉచితంగా సకాలంలో అందుకోవాలంటే మీ పేరు, ఇ-మెయిల్ చిరునామా sahityam@madhuravani.com  కి పంపించండి.

మీ వివరాలు ఎవరితోనూ పంచుకొనబడవు.​

Website Designed

 &  Maintained

 by

Srinivas Pendyala