'సినీ' మధురాలు

ఆదిత్య సినీ మధురాలు

V N Aditya

వాడ్రేవు వెంకట సత్య ప్రసాద్ అనే కవి మిత్రుడు, స్టేట్ బేంక్ ఆఫీసరు ముగ్గురు కొడుకుల్ని కన్నారు. సుధాకరు, సతీషు ఆదిత్య అని. గాంధీ గారి సింబల్సు రోజూ చూసేదేమో మా అమ్మ ఈ మూడు పురుళ్లప్పుడూ.....

పెద్దన్నయ్య చెడు వినడు.

చిన్నన్నయ్య చెడు చూడడు.

మూడో వాడు చెడు మాట్లాడడు.

కానీ మూడో వాడు (అంటే నేనే!) చెడు వినేశాడు, చూసేశాడు... చిన్నప్పుడే...

భువనచంద్రతో ముఖాముఖి

Bhuvana Chandra

సినీ ప్రేక్షకులు, పత్రికా పాఠకులు ఒకేలా అభిమానించే రచయిత శ్రీ భువనచంద్ర. హుషారెక్కించే పాటలు, మాధుర్యం పంచే మాటలు, ఆలోచింపచేసే కథలు, నవలలు, వ్యాసాలతో నిత్యం పత్రికలలో సందడి చేస్తూ ఉంటారు. భువనచంద్ర గారిలో పుస్తకాన్ని ప్రేమించే పాఠకుడు, సృజనకి అంకితమయిన రచయిత, దేశాన్ని ప్రేమించే సైనికుడు, పరిచయాలని జీవిత కాలపు స్నేహాలుగా మలచుకునే ఆత్మీయుడు కనిపిస్తారు. అలానే జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలని, ఒడిదొడుకులని సమాన భావంతో చూసే పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వాన్ని, పరిపక్వతని చూస్తాము. మనందరి అభిమాన రచయిత భువనచంద్రగారితో స్పెషల్ ఇంటర్ వ్యూ-

Website Designed

 &  Maintained

by

 Srinivas Pendyala