“శ్రీని” వ్యాస వాణి

ఇంట్లో ఈగల మోత! బయట పల్లకీ మోత!! ?

అభిప్రాయాలు...

శ్రీనివాస్ పెండ్యాల

మీ అభిప్రాయాలు మీరే ముద్రించుటకు facebook బాక్స్ లో అభిప్రాయం తెలుపగలరు.

Please keep your facebook logged in another browser tab or new browser window to post a comment in madhuravani.com website. 

క్రింద మీరు తెలిపిన అభిప్రాయాలు పరిశీలించి ప్రచురించగలము.

Website Designed

 &  Maintained

by

 Srinivas Pendyala 

Feedback

sahityam@madhuravani.com

 

©  2021 madhuravani.com

మధురవాణి కొత్త సంచిక విడుదల వివరాలు ఉచితంగా సకాలంలో అందుకోవాలంటే మీ పేరు, ఇ-మెయిల్ చిరునామా sahityam@madhuravani.com  కి పంపించండి.

మీ వివరాలు ఎవరితోనూ పంచుకొనబడవు.​

Website Designed

 &  Maintained

 by

Srinivas Pendyala