'అలనాటి' మధురాలు

చాసో కవితల చారిమం

స్వర్గీయ చాగంటి సోమయాజులు (చాసో)

(1915-1994)

చాసో గారి 101 జయంతి సంవత్సరం సందర్భంగా... 

Website Designed

 &  Maintained

by

 Srinivas Pendyala 

Feedback

sahityam@madhuravani.com

 

©  2021 madhuravani.com

మధురవాణి కొత్త సంచిక విడుదల వివరాలు ఉచితంగా సకాలంలో అందుకోవాలంటే మీ పేరు, ఇ-మెయిల్ చిరునామా sahityam@madhuravani.com  కి పంపించండి.

మీ వివరాలు ఎవరితోనూ పంచుకొనబడవు.​

Website Designed

 &  Maintained

 by

Srinivas Pendyala